I am interested in IT Specialist

MMT_M59_010_edited.jpg

IT Specialist Details

CID

Type

Skills

CID05242

Senior Salesforce Developer

Visualforce, Apex, Javascript, JQuery, SOQL, Trigger coding, XML, XSLT, WQuery, DTD, XML Schema, Python, SQL, DB2 Fundamentals

Uveďte svoje údaje

Naši odborníci s vami budú konzultovať všetky otvorené témy v konkrétnej oblasti