APM Digital v Hospodárskych Novinách! Získali sme AA rating od Dun & Bradstreet, 2022

Updated: Oct 19

Spoločnosť APM Digital napriek sprísneným kritériám opakovane získala AA rating a obhájila pozíciu spoľahlivého obchodného partnera s vynikajúcim finančným zdravím.


Nezávislá ratingová agentúra Dun & Bradstreet vyhodnotila výsledky spoločnosti APM Digital a udelila nám už niekoľko rokov za sebou AA rating. Rating potvrdzuje finančnú stabilitu spoločnosti, a bola aj uverejnená v ekonomickom denníku Hospodárske noviny.

Sprísnené kritériá ratingu zaručujú exkluzivitu spoločnosti, čoho dôkazom je aj fakt, že uvedený rating dosiahne menej ako 10 % ekonomických subjektov na Slovensku.

"Skutočnosť, že spoločnosť Dun & Bradstreet ako nezávislý a medzinárodný expert uznala finančnú stabilitu našej spoločnosti, je pre nás veľmi potešujúcim faktom a našim klientom zaručuje, že sa na nás môžu spoľahnúť". hovoria Marian Jurenka, CEO a Margaréta Černotová, Director of Sales spoločnosti APM Digital.APM Digital aj po pandémii rýchlo rastie


Spoločnosť APM Digital dokázala AA rating obhájiť aj napriek svetovej pandémii ochorenia "Covid-19", ktorá mala dopad na celé hospodrástvo. Radí sa tak medzi niekoľko málo spoločností, ktoré aj napriek sťaženej situácii na trhu dokázali rásť.Vyskúšajte 5⋆ Hviezdičkový IT Outsourcing


Spoločnosť APM Digital je leadrom v poskytovaní IT Outsourcingu a pokročilých Digitálnych služieb a Slovensku. Obslujujeme zákazníkov na Slovensku, v Rakúsku, Nemecku, Británii a Spojených Arabských Emirátoch (UAE).


Naši experti pracujú na klientoch projektov v rôznych oblastiach, ako sú Banking, Finance, Automotive a ďalšie.


Viac informácií o našich službách nájdete na webovej stránke https://sk.apm.digital/


176 views